English Հայերեն Русский
ԱՐԹԻՆ ԷՆԹՐՓՐԱՅՍ
տարիներով փորձված պրոֆեսիոնալիզմ
 

Անշարժ գույքի գնահատում

Անշարժ գույքի գնահատումը գնահատման գործունեության ամենատարածված տեսակն է, որն իր մեջ ներառում է սեփականության կամ այլ իրավունքների ( օրինակ` վարձակալության իրավունքի,օգտագործման իրավունքի և այլն) արժեքի որոշումը անշարժ գույքի հետևյալ օբյեկտների նկատմամբ` շենքերի (ինչպես առանձին,այնպես էլ արտադրական համալիրների կազմում գտնվող),գրասենյակային, պահեստային և արտադրական կառույցների, հողամասերի, ճանապարհների, կամուրջների, մուտքային ուղիների, բնակելի տների և բնակարանների:

Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը գույքը ձեռք բերողի մոտ առաջանում է նրա գրանցման պահից և դադարում է սեփականատիրոջ կողմից այդ անձի գույքի օտարման, սեփականատիրոջ կողմից սեփականության իրավունքից հրաժարվելու, մահվան,կամ գույքի ոչնչացման և գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի կորստի և օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:

 Անշարժ գույքի գնահատումը անհրաժեշտ է հետևյալ դեպքերում.
 
1.      Առքուվաճառքի կամ վարձակալության հանձնելու
 
2.      Ձեռնարկության բաժնևորման և գույքային մասնաբաժինների վերաբաշխման
 
3.      Նոր փայատերերի ներգրավման և բաժնետոմսերի լրացուցիչ էմիսիայի
 
4.      Անշարժ գույքի օբյեկտների ապահովագրման
 
5.      Անշարժ գույքի գրավի դիմաց վարկավորման
 
6.      Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների հիմնադիր կապիտալում անշարժ գույքի օբյեկտների մուտքագրման
 
7.      Ներդրումային նախագծերի մշակման և արդյունավետության գնահատման և ներդրողների ներգրավման
 
8.      Անշարժ գույքի օբյեկտների լուծարման
 
9.      Ժառանգության իրավունքի և դատավճռի կատարման, գույքային վեճերի լուծման
 
10. Այլ գործողությունների ժամանակ` կապված անշարժ գույքի օբյեկտների նկատմամբ գույքային իրավունքի կիրառման հետ:
 
Բացի դրանից, անշարժ գույքի գնահատման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ անշարժ գույքի շուկան գտնվում է ինչպես երկրի, այնպես էլ առանձին մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, ինչպես նաև քաղաքական կայունության գործոնների զգալի ազդեցության տակ: